آگهی تجدید مزایده فضای مربوط به مرکز تصویربرداری پزشکی دانشگاه واقع در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

واگذاری فضای مربوط به مرکز تصویربرداری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود واقع در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد تجدید مزایده برای مدت نه (9) سال شمسی

«آگهی تجدید مزایده»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری فضای مربوط به مرکز تصویربرداری پزشکی خود واقع در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد تجدید مزایده برای مدت نه (9) سال شمسی اقدام نماید. لذا شرکت­های واجد الشرایط می­توانند پس از واریز مبلغ 600.000 ریال به شماره حساب سیبا ملی 0103268825000 بنام بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) (غیرقابل استرداد) جهت دریافت اسناد تجدید مزایده به مدت ده (10) روزکاری پس از چاپ آگهی به حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع (تدارکات) مراجعه و یا با شماره ­های زیر تماس حاصل نمایند:

شماره تماس: 32394537 و 32394241-023

هزینه نشر آگهی به عهده برنده تجدید مزایده می باشد.

دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 50.000.000 ریال در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که چنانچه فرد برنده در تجدید مزایده انصراف دهد و یا در انجام تعهدات و انعقاد قرارداد استنکاف ورزد مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در تجدید مزایده به نفع دانشگاه وصول خواهد شد.

 

اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

  • يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

يکشنبه 30 شهريور 1399 . 22:03 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی