آگهی مناقصه نسبت به واگذاری امور سلف سرویس دانشگاه شامل (تهیه، طبخ و توزیع غذا) دانشجویان

واگذاری امورمربوط به سلف سرویس دانشگاه شامل (تهیه، طبخ و توزیع غذا) دانشجویان طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد مناقصه برای مدت دو (2) سال شمسی

«آگهی مناقصه»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری امورمربوط به سلف سرویس خود شامل (تهیه، طبخ و توزیع غذا) دانشجویان مطابق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد مناقصه برای مدت دو (2) سال شمسی اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد الشرایط می­ توانند پس از واریز مبلغ 300.000 ریال به شماره حساب سیبا ملی 0103268825000 بنام بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) (غیرقابل استرداد) جهت دریافت اسناد مناقصه به مدت ده (10) روز کاری پس از چاپ آگهی به حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع (تدارکات) مراجعه و یا با شماره­ های زیر تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 32394537 و 32394241-023

هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 50.000.000 ریال در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که چنانچه فرد برنده در مناقصه انصراف دهد و یا در انجام تعهدات و انعقاد قرارداد استنکاف ورزد مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع دانشگاه وصول خواهد شد.

 

اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

  • يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 01 آبان 1398 . 14:52 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی