انتخاب روسای جدید دانشکده های علوم انسانی و فنی مهندسی

photo_2018-12-22_21-45-08.jpg

روسای جدید دانشکده های علوم انسانی و فنی مهندسی توسط اعضای هیات علمی این دانشکده ها انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود بعد از ظهر روز شنبه اول دی ماه 1397 جلسه تکریم رئیس سابق دانشکده علوم انسانی آقای دکتر فهیمی نژاد و معارفه رئیس جدید دانشکده علوم انسانی آقای دکتر جواد اسماعیلی برگزار گردید. دکتر جواد اسماعیلی با رای اکثریت از بین 70 نفر عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و علوم پایه که در انتخابات شرکت کرده بودند حائز بالاترین آرا شد. دکتر جواد اسماعیلی فارغ التحصیل رشته ریاضی کاربردی گرایش کنترل از دانشگاه صنعتی شاهرود است و پیش از این مدیریت گروه ریاضی را برعهئه داشت. دکتر سید احمد ابوالقاسمی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود روز شنبه 97/10/01 طی حکمی ایشان را به سمت رئیس جدید دانشکده علوم انسانی منصوب کرد.  آقای دکتر محمد محمدیون هم که در انتخابات دانشکده فنی و مهندسی از بین 56 رای اعضای هیات علمی این دانشکده صاحب اکثریت آرا شده بود طی حکمی به عنوان رئیس دانشکده فنی و مهندسی منصوب گردید.
در این جلسه از آقای دکتر فهیمی نژاد رئیس پیشین دانشکده علوم انسانی تجلیل به عمل آمد و با اعطای لوح تقدیر و  اهدای هدیه از زحمات ایشان قدردانی صورت گرفت.

  • شنبه 01 دي 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

پنجشنبه 30 خرداد 1398 . 08:29 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی