برگزاری کارگاه مدیریت زمان

Untitled.png

مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برگزار می کند

مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برگزاری کارگاه مدیریت زمان را همراه با ارائه گواهینامه رایگان روز پنج شنبه 22 آذر ماه ساعت 10برگزار می کند. این کارگاه به صورت رایگان و برای دانشجویان کلیه رشته ها برگزار می شود.

مکان برگزاری مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در طبقه همکف ساختمان 5 طبقه می باشد.

  • چهارشنبه 14 آذر 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

جمعه 23 آذر 1397 . 17:46 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی