قابل توجه دانشجویان پرستاری

تغییر زمان آزمون آسکی

به اطلاع دانشجویان پرستاری ورودی 93 می رساند بنا به گفته مدیریت محترم گروه زمان برگزاری آزمون آسکی از روز دوشنبه 97/04/25 به روز شنبه 97/04/23 ساعت 8 صبح تغییر یافت.

  • سه شنبه 19 تير 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

پنجشنبه 28 تير 1397 . 06:03 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی