ساعت کاری جدید برای کارکنان دانشگاه

ساعت کاری از تاریخ 17 تیر ماه تا پایان مرداد ماه از ساعت 6:30 صبح تا 14:30 خواهد بود.

به اطلاع کارکنان گرامی دانشگاه آزاد اسلامی می رساند مطابق بخش نامه ارسالی از دبیرخانه منطقه 10 ساعت کاری از تاریخ 17 تیر ماه تا پایان مرداد ماه از ساعت 6:30 صبح تا 14:30 خواهد بود.

  • شنبه 16 تير 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

يکشنبه 28 مرداد 1397 . 08:45 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی