تحویل اوراق امتحانی و ثبت نمرات

تحویل اوراق و ثبت نمرات

قابل توجه اساتید گرامی

 به اطلاع اساتید گرامی می رساند با توجه به پیش رو داشتن تعطیلات تابستانی و انتخاب واحد ترم تابستان لطفا در خصوص ثبت نمرات نیمسال دوم  97-96 حداکثر تا تاریخ 20 تیرماه 97 و برای تحویل اوراق امتحانی حداکثر تا تاریخ 22 تیرماه 97 اقدام فرمایید.

  • شنبه 16 تير 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

يکشنبه 30 تير 1398 . 07:13 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی