اطلاعیه نقل و انتقال دانشجویی

قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال دانشجویی

قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال دانشجویی

قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال دانشجویی

  • شنبه 12 خرداد 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 29 خرداد 1398 . 01:46 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی