بازدید مدیرکل فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی از واحد شاهرود

بازدید مدیرکل فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی از واحد شاهرود

حجت‌الاسلام‌ عباسعلی رستمی مدیرکل اداره فعالیت‌های قرآن و عترت و دکتر محمدرحیم بیرقی مشاور و رئیس دفتر معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر بازدید از امکانات واحد دانشگاهی شاهرود...

حجت‌الاسلام‌ عباسعلی رستمی مدیرکل اداره فعالیت‌های قرآن و عترت و دکتر محمدرحیم بیرقی مشاور و رئیس دفتر معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر بازدید از امکانات واحد دانشگاهی شاهرود بر استفاده از این امکانات در برنامه‌های کشوری و بهویژه مسابقات ورزشی ملی تأکید کردند.

 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi
 | M.Sadeghi

  • دوشنبه 03 ارديبهشت 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

يکشنبه 28 بهمن 1397 . 00:48 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی