تصاویری از جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

IMG_0030.JPG

تصاویر

عکس از : کاظم مسعودیان

مهدی صادقی

  • چهارشنبه 29 شهريور 1396
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

پنجشنبه 24 آبان 1397 . 15:45 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی