تصاویری از جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

IMG_0324.JPG

تصاویر

عکس ها از کاظم مسعودیان

مهدی صادقی

  • چهارشنبه 29 شهريور 1396
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

دوشنبه 28 آبان 1397 . 04:04 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی