تحول در برنامه آموزش پزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي/ كوتاه شدن دوره علوم پايه براي دانشجويان جديد الورود سال تحصيلي ۱۳۹۷-

تحول در برنامه آموزش پزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي/ كوتاه شدن دوره علوم پايه براي دانشجويان جديد الورود سال تحصيلي ۱۳۹۷-

دكتر محسن نفر، معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از كوتاه شدن دوره علوم پايه و Organ Base (بر اساس نوع عضو: مطالعه كردن يك عضو بدن و سپس بررسي يك عضو ديگر بدن) شدن آموزش علوم پزشكي دوره علوم پايه در دانشگاه آزاد اسلامي براي نخستين بار از زمان راه اندازي رشته هاي علوم پزشكي در اين دانشگاه خبر داد.

معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي  تحول در آموزش علوم پزشكي را را يكي از برنامه هاي مهم اين حوزه برشمرد و گفت: يكي از برنامه هاي جدي دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علوم پزشكي تحول در امر آموزش در نظر گرفته شده است كه مورد توجه و تاكيدات رياست هيات امنا و رياست دانشگاه مي باشد؛ سعي ما بر آن است كه جهت توسعه و ارتقاء سطح كيفي آموزش به دانشجويان طرح اصلاحات (Reform) را در اين دانشگاه عملياتي كنيم.

دكتر نفر از اجراي اين طرح براي نخستين بار در دانشگاه آزاد اسلامي بعد از گذشت سي و چند سال از راه اندازي رشته دكتراي حرفه اي پزشكي خبر داد و بيان داشت: در اين برنامه، دوره علوم پايه كوتاهتر شده و تعدادي از دروس به صورت Organ Base ارائه مي گردند و همچنين تعدادي از دروس به عنوان دروس شناور قابل ارائه در مقطع علوم پايه يا مرحله مقدماتي باليني خواهند بود. تعدادي نيز قابل ارائه در مقطع مقدمات باليني يا كارآموزي خواهند بود.

وي افزود: اين طرح مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و در برخي از دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور اجرايي شده است. در دانشگاه آزاد اسلامي در حال حاضر مقطع علوم پايه آن ابلاغ گرديد و براي دانشجويان جديد الورود سال تحصيلي ۱۳۹۷-۱۳۹۶ قابل اجرا خواهد بود. 

  • يکشنبه 26 شهريور 1396
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 28 آذر 1397 . 11:16 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی