بخشنامه تعطیلی ایام نوروز سال 1396

دانشگاه آزاد شاهرود

بر اساس این بخشنامه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعم از اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی از ابتدای فروردین تا سیزدهم فرودین سال 1396می توانند از تعطیلات عید نوروز بهره مند شوند.

در متن این بخشنامه آمده است:
پیشاپیش ضمن تبریک سال 1396 و آرزوی سلامتی و تندرستی برای کلیه کارکنان دانشگاه و خانواده محترم آنان در سال جدید، به منظور رفاه و آسایش این عزیزان و براساس مصوبه دویستمین جلسه مورخ 11 اسفندماه 95 هیات رئیسه دانشگاه مقرر شد کلیه کارکنان دانشگاه  از ابتدای فروردین لغایت سیزدهم فروردین 1396به عنوان تعطیلات ایام عید نوروز بهره مند گردند.
بنا بر این گزارش،  به منظور کنترل وکاهش هزینه های سربار رعایت موارد زیر تاکید شده است:
- تاسیسات حرارتی و برودتی (وسائل سرمایشی و گرمایشی) دراوقاتی که نیاز نیست ، به خصوص در ایام تعطیلات خاموش گردد.
-استفاده شخصی از اتومبیل های دانشگاه در ایام تعطیلات عید ممنوع است.
- پیش از ترک محل کار از خاموش بودن کلیه وسایل برقی به خصوص دستگاه کپی ، کامپیوتر ، پرینتر وغیره اطمینان حاصل شود.
-مسئولین حفاظت فیزیکی دانشگاه پس از حصول اطمینان از رعایت کلیه موارد ایمنی در ساختمان ها، درهای ورودی را پلمب نمایند.
-کارکنانی که ماهیت وظایف ونوع شغل آنان به گونه ای است که می باید در محل کار حضور یابند(مانند پرسنل حفاظت و تاسیسات که به صورت شیفتی انجام وظیفه می نمایند) ونیز مسئولین ستادهای اسکان نوروزی می توانند وفق ضوابط و مقررات از حق الزحمه اضافه کاری بهره مند گردند.
-حضور پرسنل خدمات بهداشتی و درمانی و کادر بیمارستان ها حسب برنامه شیفتی ومقررات مربوطه و طبق نظر ریاست واحد دانشگاهی خواهد بود.
-پایان وقت اداری سال 1395 چهارشنبه مورخ 25 اسفندماه 95 ساعت 14 تعیین می گردد.
- نظر به درخواست های متعدد اساتید و کارکنان مبنی بر ضرورت تمهیدات لازم برای استفاده از تعطیلات نوروز و مسافرتهای احتمالی در پیش رو همکاران می توانند روز شنبه مورخ 28 اسفندماه از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند و مدیران در این زمینه مساعدت لازم را به عمل آورند (ضمنا در صورت عدم ارائه درخواست و یا عدم تایید مدیر مربوطه این روز به عنوان مرخصی استحقاقی محسوب می گردد)
- متذکر می گردد کلیه فعالیتهای آموزشی و اداری دانشگاه از روز 14 فروردین ماه 96 طبق روال عادی برقرار می باشد .

  • چهارشنبه 18 اسفند 1395
سیدامیررضاحسینی نژاد

مدير روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

جمعه 01 تير 1397 . 07:46 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی