تشریح قانون مطبوعات برای دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

تشریح قانون مطبوعات برای دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

برای آشنایی بیشتر مدیران مسئول، سردبیران و اعضای نشریه‌های دانشجویی با قانون مطبوعات، کارگاه آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد.

عسل عظیمیان از استادان رشته حقوق این دانشگاه در کارگاهی که به نام بایدها و نبایدهای قانون مطبوعات در دانشکده علوم انسانی و با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی،کارشناس و رابط نشریات، مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی واحد شاهرود برگزار شد ضمن بازخوانی برخی از قوانین مطبوعات سرفصل‌هایی از این قانون را برای مخاطبین برشمرد. 
تعریف مطبوعات، نشریه الکترونیکی، رسالت مطبوعاتی، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات، شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه و جرائم مطبوعاتی ازجمله سرفصل‌هایی بود که در این کارگاه یک‌روزه مطرح و به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد. 
در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود هم‌اکنون 10نشریه دانشجویی به همراه 4 نشریه سازمانی فعال است.

  • يکشنبه 15 اسفند 1395
سیدامیررضاحسینی نژاد

مدير روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

پنجشنبه 06 ارديبهشت 1397 . 19:50 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی